جامعه پزشکی,بیمارستان,استان لرستان,اخبـار لرستـــان

افزایش فضای درمانی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با اجرای طرح توسعه اورژانس

رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر از افزایش فضای درمانی این بیمارستان با اجرای طرح توسعه اورژانس خبر داد .