کرونا                 ,                       واکسیناسیون                     ,                       واکسن                     ,                       واکسیناسیون در لرستان                     ,                       سن واکسن                     ,                       سید موسی خادمی                     ,                       استاندار لرستان                     ,اخبـار لرستـــان

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در لرستان

استاندار لرستان گفت: بنا بر تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، از امروز محدودیت سنی تزریق واکسن از ۳۰ سال به ۱۸ سال تغییر خواهد یافت و همه افراد بالاتر از ۱۸ سال می توانند به منظور تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.