اخبـار لرستـــان

تبدیل وضعیت فرزندان شاهد و ایثارگران در دستگاه‌های دولتی پیگیری شود

معاون استاندار لرستان بر پیگیری و انجام تبدیل وضعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در دستگاه‌های دولتی و ضرورت تجمیع اطلاعات و تسریع در ایجاد بانک اطلاعاتی تاکید کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.