اخبـار لرستـــان

مادران و همسران شهدا الگوی صبر و مقاومت هستند

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: مادران و همسران شهدا، الگوی صبر، مقاومت و ایستادگی و یادگاران گهرباری هستند که همواره شایسته تقدیر بوده و خواهند بود.