دفاع مقدس (جنگ تحمیلی),خرم آباد,جانبازان و ایثارگران,اخبـار لرستـــان

روزی روزگاری جنگ، ترکش، شیمیایی/ بابای من قصه نیست!

 از روزهای جنگ، ترکش هایش مانده است، لای سرفه‌های گاه و بیگاهی که خس خس سینه هم چاشنی آن می‌شود؛ تصویر بابا همیشه همین بوده: ترکش، شیمیایی و چشم‌های بارانی!