اخبـار لرستـــان

افزایش ۱۱۷ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان لرستان

استاندار لرستان گفت: علیرغم خشکسالی و مشکلات کم آبی ۱۱۷ درصد افزایش خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.