نخبگان جذب وزارت آموزش و پرورش مي شوند

نخبگان جذب وزارت آموزش و پرورش مي شوند
شناسه خبـر : ۸۱۷۶۹ چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۰

نخبگان بدون طي مراحل استخدام و محدوديت خاصي جذب وزارت آموزش و پروش مي شوند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از وزارت آموزش و پرورش مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش درگردهمايي سازمان هاي آموزش و پرورش كشور گفت: روند استخدام معلمان حق التدريس، مراحل نهايي را طي مي كند و در حال حاضر براي 29 هزار و 440 معلم حق التدريس واجد شرايط ، 1000 نفر آموزشيار نهضت سواد آموزي و 1000 نفر مربي كودك مجوز استخدام صادر شده است.

محمد كليايي با اشاره به طرح ارتقاي شغلي معلمان گفت: معلماني كه يكسال از ارزشيابي ارتقاي شغلي آنان گذشت باشد نياز به ارزيابي مجدد ندارند مگر آن كه امتيازات ديگري دريافت  كرده باشند  و خواستار ارتقاي امتياز خود باشند.

وي درخصوص وضعيت مشاوران در مدارس گفت: در طبقه بندي مشاغل معلمان ، ساعت كار مشاوران 36 ساعت  ديده شده بود كه با پيگيري هاي آموزش و پرورش به 30 ساعت تقليل پيدا كرده است ( 10 ساعت براي تدريس و 20 ساعت براي مشاوره).