۵۰ میلیارد تومان بودجه تخصیصی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها

۵۰ میلیارد تومان بودجه تخصیصی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها
شناسه خبـر : ۷۳۲۴۴ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰

به گزارش موج خبر

مهر/ مجموع پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها در سال جاری در قالب بودجه سالیانه و حمایت‌های مالی دیگر، ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

۳۰ میلیارد تومان اعتباری است که کمیته ملی المپیک در قالب بودجه سالیانه و طی سال جاری در اختیار ۴۶ فدراسیون قرار داد. علاوه بر این بودجه که در چهار مرحله به حساب فدراسیون ها واریز شد، کمیته ملی المپیک حمایت های مالی دیگری هم از آنها داشت. 
این حمایت ها بر اساس درخواست های فدراسیون ها و برای کمک به پوشش برنامه های آنها به خصوص در زمینه المپیک ۱۸ میلیارد تومان بار مالی برای کمیته ملی المپیک داشته است. ضمن اینکه این کمیته ۲ میلیارد تومان کمک مالی دیگر هم به فدراسیون ها را در برنامه دارد که تاییدیه آن را از هیات اجرایی گرفته اما آن انجامش را به بعد از تخصیص از خزانه دولت موکول کرده است. 
بدین ترتیب جمعا ۵۰ میلیارد تومان در سال جاری از طرف کمیته ملی المپیک در اختیار فدراسیون ها گذاشته شده است.