«پلدختر» پایلوت اجرای طرح ایجاد مرکز توسعه و نوآوری زنبورداری شد

«پلدختر» پایلوت اجرای طرح ایجاد مرکز توسعه و نوآوری زنبورداری شد
شناسه خبـر : ۶۱۲۶۸ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: شهرستان پلدختر به عنوان پایلوت طرح ایجاد مرکز توسعه و نوآوری زنبورداری در لرستان معرفی شد.  

به گزارش خبرنگار موج خبر، اسفندیار حسنی مقدم روز چهارشنبه در نشست با مدیرعامل حمایت از صندوق صنعت زنبورداری کشور گفت: در راستای برنامه عمران ملل متحد در زمینه ایجاد، طراحی و تسهیل بهبود مشاغل روستایی و بازیابی اقتصاد پس از سوانح طبیعی با ارائه برنامه‌های نوآورانه کارآفرینی در مناطق روستایی، طرح ایجاد مرکز توسعه و نوآوری زنبورداری در منطقه پلدختر را در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح جامعه محلی قادر خواهند شد اکوسیستم اقتصادی ایجاد و به‌گونه‌ای مناطق روستایی توانمند می‌شوند که بتوانند بر اساس پتانسیل‌های خود مشاغل کوچک ایجاد کنند و در نهایت منجر به ایجاد شغل پایدار و غنی سازی جوامع محلی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: با کمک برنامه عمران ملل متحد و پشتیبانی از تهیه طرح توسعه منطقه‌ای نوآورانه در زمینه زنبورداری، شهرستان پلدختر به عنوان پایلوت در استان لرستان انتخاب شد و با همکاری اتحادیه زنبورداری استان لرستان و مشاوره فنی صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور اقدام به ارائه پیشنهاد فنی با اعتباری معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شده است.