ویدیو | اندام باور نکردنی پیرمرد ۷۲ ساله

برخی افراد ثابت کرده اند که سن تنها یک عدد است و هیچگاه برای کسب موفقیت دیر نیست.

به گزارش همشهری آنلاین حضور یک پیرمرد ۷۲ ساله‌ در مسابقات زیبایی اندام نشان داد انسان هرگاه اراده به انجام کاری کند، می تواند به اهداف خود برسد.

منبع خبر: همشهری آنلاین