مصرف گاز در لرستان ۳۹ درصد افزایش یافت

مصرف گاز در لرستان ۳۹ درصد افزایش یافت
شناسه خبـر : ۴۳۲۹۳ چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۳

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: بیش از یک میلیارد و ۴۱میلیون مترمکعب گاز از ابتدای امسال تاکنون در استان مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته است.

کرم گودرزی بیان کرد: میزان گاز مصرفی مدت مشابه سال گذشته در استان بیش از ۷۴۹ میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مقایسه با امسال  ۳۹ درصد کمتر است.

وی اظهار داشت: بخش خانگی و نیروگاهی لرستان به ترتیب با بیش از ۳۶۶ میلیون مترمکعب و ۳۰۵ میلیون متر مکعب بیشترین میزان مصرف گاز را به خود اختصاص داده اند، در حوزه صنعتی ۲۴۵ میلیون متر مکعب، جایگاههای سی ان جی استان ۸۱، آموزشی هفت میلیون و تجاری ۲۵ میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است.

گودرزی ادامه داد: امسال میزان مصرف بخش نیروگاهی لرستان به دلیل گازرسانی به چند پروژه صنعتی مهم افزایش داشته است و از طرفی به دلیل شیوع کرونا مصرف بخش های آموزشی و مذهبی استان کاهش یافت.

وی اظهار داشت: امسال میزان گاز مصرفی بخش خانگی در لرستان ۳۵.۲ درصد، جایگاه های سوخت ۷.۸، صنعتی ۲۳.۶، آموزشی هفت دهم، مذهبی ۲ دهم، تجاری ۲.۴، نیروگاهی ۲۹.۳ و عمومی هشت دهم درصد بوده است.

گودرزی با بیان اینکه اکنون بیش از ۵۵۰ هزار مشترک تحت پوشش شرکت گاز لرستان قرار دارد ادامه داد: یک هزار و ۷۲۷ روستا و تمام شهرهای استان بجز شول آباد از نعمت گاز برخوردار هستند.

بیش از یکهزار و ۶۰۰ واحد صنعتی لرستان و ۹۹.۸ درصد خانوار شهری و بیش از ۸۸درصد خانوارهای روستایی واجد شرایط لرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.