خاطره ای زیبا از پرویز پرستویی

خاطره ای زیبا از پرویز پرستویی
شناسه خبـر : ۳۵۱۱۲ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

موج خبر/ در مقطع فوق لیسانس استادی داشتیم که بسیار باسواد و البته بد اخلاق بود، یکی از دانشجویان که بسیار دیر فهم و در عین حال جوانی جاه طلب بود برای رسیدن به مقطع پایان نامه نیاز به یک نمره ارفاق از درس آن استاد داشت و استاد سالخوردۀ ما هم به هیچ وجه زیر بار آن نمیرفت، من علیرغم میل باطنی به سراغ استاد رفتم و گفتم ایشان پسر خوبیست و فقیر است، پرداختن اجارۀ منزل در اینجا برایش دشوار است اگر میشود برای قبول شدن کمکش کنید. آنروز استاد حرفی زد که بعدها عمقش را فهمیدم. ایشان فرمود: ترکیب بی سوادی و جاه طلبی و فقر میتواند فاجعه به پا کند، شما از کجا میدانید که این آدم در آینده به پست و مقام مهمی نرسد، بگذار تو و من عامل این فاجعه نباشیم.

پرویز پرستویی

منبع خبر: آخرین خبر