جلوگیری از زمین لغزش در اراضی جنگلی و مرتعی لرستان

ایسنا/لرستان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از جذب و اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار ملی جهت جلوگیری از زمین لغزش در سطح اراضی جنگلی و مرتعی استان خبر داد.

شیرزاد نجفی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: زمین لغزش یکی از انواع مخرب فرسایش است که موجب ایجاد خسارت‌های مالی و جانی زیادی می‌شود که به همین منظور برنامه‌ریزی می‌شود که برای جلوگیری از زمین لغزش در سطح اراضی جنگلی و مرتعی استان، اعتبارات جذب شده در نقاط بحرانی طوری اجرا شود که بتوان تا حد زیادی از وقوع زمین لغزش در سطح اراضی ملی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲ میلیارد تومان به حوزه آبخیز شول‌آباد الیگودرز اختصاص داده شده است خاطرنشان کرد: در این حوزه ۳۲۰۰ مترمکعب عملیات سازه‌ای و ۲۵۰ هکتار عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی اجرا خواهد شد.

نجفی اعتبار زمین لغزش سیمره حوزه چم مهر پل‌دختر را نیز ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این حوزه ۶۵۰۰ مترمکعب عملیات سازه‌ای به‌منظور تأثیر گالی‌های حوزه آبخیز چم مهر هزینه می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به حوزه آبخیز قلعه گل، تصریح کرد: ۴۵۰۰ مترمکعب عملیات سازه‌ای و ۱۰۰ هکتار عملیات بیولوژیکی و بیو مکانیکی برای کنترل زمین لغزش و کنترل ریزش‌های واریزه‌ای اختصاص داده شده است.

وی اضافه کرد: ۲ میلیارد تومان برای زمین لغزش لنج‌آباد به‌منظور تثبیت زمین لغزش دورود که شامل ۶۸۰۰ مترمکعب عملیات سازه‌ای بوده نیز اختصاص داده شده است.

انتهای پیام

مخابرات