شبکه‌ی ملی اطلاعات، عنصری راهبردی در گام تمدنیِ انقلاب اسلامی

اطلاعات یکی از منابعِ اصلیِ قدرت به حساب می‌آید و قاعدتا بستری که اطلاعاتِ ملی در آن جاری میشود از اهمیتی حیاتی و استراتژیکی برخوردار خواهد بود.

به گزارش موج خبر| هرچند تاریخِ مطرح شدنِ مفهومِ شبکه‌ی ملی اطلاعات تقریبا به سال ۸۴ . ۸۵ (یعنی حدود ۱۳ سال پیش) می‌رسد، اما متاسفانه هنوز هم در میان افکار عمومی و حتی جامعه‌ی نخبگان ماهیت و اهمیتِ این مفهومِ استرتژیک در حوزه‌ی تئوریک و عملیاتی آنطور که باید شناخته شده نیست؛ البته دلایلِ مختلفی در پشت ابن قضیه است، که فعلا از ذکر آنها میگذرم.

 شکی نیست، که انقلاب در گام دومِ خود چشم‌اندازهای بلندی را در نظر گرفته است؛ افق‌هایی در حد و انداره‌ی ایجاد تمدنی نوین، برگرفته از ریشه‌های اصیلِ دینی و الهی؛ قطعِ به یقین برای تحقق تمدن نوین اسلامی باید زیرساخت های اساسی ملی و سپس تمدنی شوند؛ هر انسان آگاه و عاقلی میداند که شبکه‌ی اطلاعاتی و ارتباطی در عصر حاظر یک زیر ساختِ حیاتی برای هر کشورِ مستقلی به حساب می‌آید

 

در حال حاظر اطلاعات یکی از منابعِ اصلیِ قدرت به حساب می‌آید و قاعدتا بستری که اطلاعاتِ ملی در آن جاری می‌شود از اهمیتی حیاتی و استراتژیکی برخوردار خواهد بود؛ میتوان اهمیتِ شبکه‌ی ملی اطلاعات از جهتِ راهبردی را، در چند جهت زیر مورد مداق و بررسی قرار داد:1 ارتباطِ راهبردیِ شبکه‌ی ملی اطلاعات با امنیت ملی؛

2 ارتباط راهبردی شبکه‌ی ملی اطلاعات با هدفِ استقلال در سیاست‌های کلان کشور؛

3 ارتباط راهبردی شبکه‌ی ملی اطلاعات با جنگ سایبری و جنگ رسانه‌ای؛

4 ارتباط راهبردی شبکه‌ی ملی اطلاعات در ایجاد موازنه‌ی قدرت؛

5ارتباط راهبردیِ شبکه‌ی ملی اطلاعات با زیرساخت‌های اساسیِ جامعه سازی و تمدن سازی؛

 

ادامه دارد....

 

*محمد سخایی

مخابرات