فراخوان دعوت به همکاري اداره کل غله و خدمات بازرگاني لرستان

اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني در سال 99 برابر ضوابط ابلاغي به عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايـد

فراخوان دعوت به همکاري اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني در سال 99 برابر ضوابط ابلاغي به عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايـد . لذا از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان که واجد شرايط و امکانات زير ميباشند دعوت ميگردد تقاضاي خود را حداکثر تا تاريخ 98/11/1 به آدرس خرم آباد خيابان آيت اله طالقاني روبروي اداره کل امور مالياتي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان تحويل نمايند . ضمناً شماره تماس 33303058 واحد امور قراردادها جهت پاسخگويي اعلام ميگردد . شرايط مراکز خريد:

 1-داشتن ظرفيت انباري متناسب با حجم برآوردي خريد مرکز نظير انبار ساده مسقف ،انبار نيمه مکانيزه ،انبار تمام مکانيزه ،سيلوي فلزي،سيلوي بتني و انبار چادري.

 2-داشتن محوطه محصور،کف محوطه آسفالت يا بتن با درب ورودي و خروجي قابل کنترل .

 3-داشتن توان تخليه و بارگيري متناسب با ظرفيت مرکز .

 4-دارا بودن سيستم روشنايي انبار و محوطه مرکز خريد .

5-دارا بودن سيستم اطفاء حريق نظير شيلنگ آب آتشنشاني ، کپسول اطفاء حريق متناسب با حجم و ظرفيت خريد مرکز

 6-دارا بودن باسکول استاندارد ترجيحاً متصل به رايانه و چاپگر

 7-دارا بودن تجهيزات و امکانات مناسب براي تخليه و بارگيري محمولات

 . 8-دارا بودن دوربين ديد در شب با قابليت انتقال تصاوير

. 9-دارا بودن ارتباط اينترنتي مناسب و تجهيزات مربوط به آن

 10-دارا بودن رايانه و چاپگر ،(حداقل دو دستگاه با تجهيزات جانبي) متناسب با حجم خريد مرکز به نحوي که ثبت عمليات خريد و تحويل در مکان مرکز خريد انجام پذيرد.

11-دارا بودن نيروي انساني مجرب و مطلع در حوزه هاي کنترل کيفي ، بازرگاني


 12-دارا بودن امکانات و تجهيزات کنترل کيفي شامل بمبو به تعداد کافي ، الک (مطابق دستورالعملهاي ابــــلاغي به تعداد کافي) ،پنس ، ترازوي ديجيتال با دقت 2 رقم اعشار ، ميز کار مناسب با نور کافي ،رطوبت سنج،سيني استاندارد افت زني 50 ×50 سانتي متر کاردک يا سرتاس سر تخت و .... و همچنين وجود فضاي مناسب براي نگهداري نمونه هاي شاهد

 13-دارا بودن کاور و امکانات پوششي مناسب به منظور حفظ و حراست از کالا در انبارهاي چادري در هنگام بارندگي هاو خطرات جوي

 14-دارا بودن امکانات رفاهي نظير نمازخانه ،سرويس بهداشتي،آبسرد کن

 15-دارا بودن توان مالي براي ارائه تضامين قراردادي

 16-امکان نگهداري و بايگاني اسناد محمولات خريد و ارائه به اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان لرستان

 توضيــح : موارد ياد شده حداقل شرايط لازم براي مراکز خريد بوده و چنانچه مرکزي فاقد هر يک از شرايط مذکور بوده و يا قادر به تامين نباشد قابليت انتخاب و استفاده در فصل خريد سال 99 را نخواهـد داشت .


 روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان

مخابرات