بخشی از کتاب/ رنج کشیدن با دوست، شادی است!

بخشی از کتاب/ رنج کشیدن با دوست، شادی است!
شناسه خبـر : ۱۱۸۲۲ جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰

موج خبر/ چه خوب است که انسان روحی را یافته باشد تا در میان آشوبِ طوفان بتواند در دامنش بخزد. پناهگاهی اطمینان‌بخش که در آن به انتظار آرامش ضربان قلب خود نفسی برآورد. بزرگترین شادی را در آن بیابد که خود را به اختیار او گذارد، احساس کند که رازدارش اوست، اختیاردارش اوست. زیبایی‌های جهان را با حواس او در آغوش کشد، با قلب او از زندگی کام گیرد، حتی با او رنج ببرد... آه رنج کشیدن با دوست، شادیست!


ژان کریستف
رومن رولانمنبع خبر: آخرین خبر

شرایط تبلیغات