عزاداری مردم الشتر در هیئت محبان ابوالفضل العباس(ع)

الشتر- عزاداری شب هفتم محرم در هیئت محبان ابوالفضل العباس(ع) الشتر برگزار شد.