«دلفان» رخت سفید زمستانی بر تن کرد

نورآباد- شهرستان دلفان در روزهای پایانی نخستین ماه زمستان رخت سفید برف بر تن کرد.