ارتباط خرم آباد با اندیمشک قطع شد

مدیرکل سازمان مدیریت بحران استان لرستان گفت: به دلیل آب شستگی در کیلومتر ۹۵ آزادراه خرم آباد - اندیمشک، ارتباط خرم آباد با اندیمشک قطع شد.