مسابقه، کشوری ،تکنولوژی ،جراحی ،,پایگاه اطلاع رسانی مفدا لرستان,انجمن علمی تروما,احیای قلبی ریوی,مسابقه,اخبـار لرستـــان

مسابقه‎ کشوری با محوریت تروما و احیای قلبی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اگر به دنبال چالش و رقابت علمی هستید، بشتابید و در مسابقه کشوری انجمن علمی تروما شرکت کنید، بیاموزید، لذت ببرید و برنده میدان باشد.